Innovatív rekultivációs termékek és technológiák fejlesztése (GINOP-2.1.2-8-1-4-16 – 2018 – 00575)

A projekt során olyan innovatív rekultivációs termékek és technológiák jönnek létre, amelyek lehetővé teszik, hogy az elkövetkező években szükséges rekultivációkhoz ne a máshol erőforrást jelentő anyagok bevonására legyen szükség, hanem az egyébként hulladékot jelentő, jelenleg lerakóba kerülő, vagy egyéb nem hasznosítható hulladékok, melléktermékek beépítésével a rekultivációkhoz megfelelő takaróanyag és fedőréteg kialakítása biztosítható legyen. A létrejövő termékekkel kapcsolatban megbízható információkat fogunk szerezni a projektben, ami biztosítja a fenntarthatóságot környezeti és gazdasági szempontból is. A projekt során létrejövő műszaki megoldások, know-how-k alkalmazásával az üzemeltetők képesek lesznek a hulladékokból a rekultivációhoz szükséges termék előállítására és beépítésére.

A projekt során 5 terméket és a termékekhez kapcsolódó optimális alkalmazási technológiáit hozzuk létre.

A projektben létrejövő termékek és technológiák új műszaki és tudományos ismeretek segítségével jönnek létre. Az eredménytermékek innovatív jellege abban rejlik, hogy jelenleg nem hasznosítható anyagok, hulladékok, melléktermékek felhasználásán alapul a projekt keretében megvalósítani tervezett termék- és technológiafejlesztés. A „B” frakció biológiai, kémiai és egyéb fizikai tulajdonságainak megismerése fontos szempont a projekt során. Ezen paraméterek döntő hányada nem ismert. Az értékelés alapján eldönthető, hogy a szóban forgó, jelenleg nem hasznosított, égetésre vagy lerakásra kerülő frakció felhasználása rekultivációs rétegek kialakításában milyen szerephez juthat. Jelenleg az RDF gyártás mellett nagy mennyiségben keletkezik (NHKV adatok alapján 2020-ra 600.000 tonna), ennek jelentős részét fel lehetne használni rekultivációs célokra.

A projekt megvalósítási helye 7200 Dombóvár, Kórház u. 7. szám alatt található.

A felújítandó csarnok mérete 1330 m2, a bővítménynek pedig 670 m2. Az ipari ingatlan közművesített, jelenleg műanyagipari termékek és műanyagipari alapanyagok gyártása folyik a helyszínen. A helyszín alapvetően alkalmas a projekt megvalósítására, ám szükséges a két meglévő csarnok felújítása és összekötése a projekt keretében. A csarnok nem rendelkezik a megvalósításhoz szükséges teljes technikai felszereltséggel, így eszközbeszerzésre is sor kerül a projekt keretében. A kifejlesztett termékeket kipróbálására együttműködő partnerekkel rendelkezik a vállalat.

A csarnok megvalósítása megtörtént 2020. december végén.

Galéria megnyitása

sp ginop 2 1 2 8 1 4 16 2018 00575 b fekvo nyomdai